Efektywność amerykańskich interwencji zbrojnych w świecie: Kavanagh, Jennifer, Bryan Frederick, Alexandra Stark, Nathan Chandler, Meagan L. Smith, Matthew Povlock, Lynn E. Davis, and Edward Geist, Characteristics of Successful U.S. Military Interventions. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2019.