Globalne trendy do 2030 roku i Europa w przyszłym świecie: GLOBAL TRENDS TO 2030. CHALLENGES AND CHOICES FOR EUROPE, European Strategy and Policy Analysis System, April 2019