Najnowsze pozycje literatury z dziedziny bezpieczeństwa

G. Rydlewski, Megasystem bezpieczeństwa narodowego w Polsce. Ujęcie procesowe i funkcjonalno-decyzyjne, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2017

M. Milczanowski, TAKTYKA, STRATEGIA I PRZYWÓDZTWO ALEKSANDRA WIELKIEGO, Wyd. Inforteditions, Zabrze 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24