Najnowsze pozycje literatury z dziedziny bezpieczeństwa

R. H. Latiff, Wojna przyszłości. W obliczu nowego globalnego pola bitwy, PWN, Warszawa 2018

T. A. Kisielewski, Przesmyk Suwalski. Rosja kontra NATO, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2017

K. Domeracki, Hezbollah i jego wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe, Difin, Warszawa 2018

Różne ciekawe aspekty rozwoju i użycia dronów: R. Nahirny, A. Kil, M. Zamorska, Czego pragną drony?, Wydawnictwo Naukowe Katedra , Gdańsk 2017

Unia Europejska – Chiny w XXI wieku, red. nauk. J. M. Fiszer, ISP PAN, Warszawa 2018

Dobra praca naukowa o wojnie hybrydowej: M. Banasik, Wojna hybrydowa i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28