Najnowsze pozycje literatury z dziedziny bezpieczeństwa

W. Kitler, Organizacja bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Aspekty ustrojowe, prawno-administracyjne i systemowe, Wyd. Adam Mardzałek, Toruń 2018

O wielkiej strategii: teoria i przykłady praktyczne: P. Layton, Grand Strategy, 2018

K. Korzecki (red. nauk.), K. Meszyński, J. Sztanc, Planowanie obronne w państwie, Cz. I, SAN, Łódź 2013

M. Trebin, Vojny XXI wieka, Moskva, Minsk 2005

J. L. Gaddis, On Grand Strategy, Penguin Books, 2018

Bezpieczeństwo militarne i pozamilitarne w regionie UE – NATO, red. I. Oleksiewicz, A. Woźny, Rambler Press, Warszawa 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28