Najważniejsze wyzwania stojące przed UE – klimat, demografia, technologia: REFOCUS THE EUROPEAN UNION: PLANET, LIFETIME, TECHNOLOGY, A report by the European Reformists, edited by Heather Grabbe and Tomáš Valášek, Carnegie Endowment for International Peace, 2019