O amerykańskiej wielkiej strategii: New Voices in Grand Strategy, CNAS, 2019