Trendy w rozwoju nauki i technologii w latach 2020-2040 oraz ich wpływ na operacje i zdolności wojskowe oraz sferę decyzji politycznych w NATO: Science & Technology Trends 2020-2040. Exploring the S&T Edge, NATO Science & Technology Organization, March 2020