ANALIZA ŚRODOWISKA BEZPIECZEŃSTWA W PERSPEKTYWIE 2035 ROKU, CENTRUM DOKTRYN I SZKOLENIA SIŁ ZBROJNYCH im. gen. broni Władysława Sikorskiego, Bydgoszcz 2020