Materiały dydaktyczne

S. Koziej, Tezy referatu: WYBRANE PROBLEMY TRANSFORMACJI SYSTEMU KIEROWANIA BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM (na kanwie ustaw: prezydenckiej i rządowej)

Prezentacja tez referatu na dyskusji w WBN ASzWoj

S. Koziej, System obrony państwa

Prezentacja tez wykładu

S. Koziej, System obronny państwa, rok akademicki 2022/23, www.koziej.pl, 9.05.2023

Tezy wykładu

S. Koziej, Rola wojny rosyjsko-ukraińskiej w II zimnej wojnie między Rosją a NATO, Konferencja ”WOJNA ROSJI Z UKRAINĄ – UWARUNKOWANIA I IMPLIKACJE DLA BEZPIECZEŃSTWA I INTEGRACJI PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWO -WSCHODNIEJ”, Instytut Studiów Politycznych PAN, Katedra Teorii Polityki i Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Instytut Europy Środkowej w Lublinie oraz Instytut Międzynarodowych Stosunków Politycznych i Gospodarczych Uczelni Łazarskiego, 30.01.2023

Tezy do referatu

S. Koziej, PODEJŚCIE DO PRZYSZŁOŚCI SIŁ ZBROJNYCH

Tezy do referatu

Archiwum: WYMAGANIA WOBEC SIŁ ZBROJNYCH RP I KIERUNKI ICH TRANSFORMACJI (Panel dyskusyjny BBN: Czy Polska potrzebuje wojska?, 17.09.2008 r.)

Tezy referatu na konferencji

S. Koziej, REFLEKSJE STRATEGICZNE O WOJNIE ROSYJSKO-UKRAIŃSKIEJ w 2022 roku

Tezy wykładu

S. Koziej, SYSTEM OBRONNY PAŃSTWA

Tezy do wykładu

S. Koziej, ZIMNA WOJNA MIĘDZY UW A NATO: KONSEKWENCJE DLA POLSKI

Tezy do referatu

S. Koziej, SYSTEM OBRONNY PAŃSTWA

Prezentacja tez do wykładu

S. Koziej, Współczesne konflikty międzynarodowe

Tezy do wykładu

1 2 3 4 5 6 7 8