Materiały dydaktyczne

S. Koziej, SYSTEM OBRONNY PAŃSTWA

Prezentacja tez do wykładu

S. Koziej, Współczesne konflikty międzynarodowe

Tezy do wykładu

S. Koziej, PROBLEMY GLOBALNE W BEZPIECZEŃSTWIE MIĘDZYNARODOWYM XX I XXI WIEKU

Slajdy z tezami wykładu

S. Koziej, Trzy dekady obronności III RP. Tezy do dyskusji na seminarium

Slajdy z tezami do dyskusji

S. Koziej, Współczesne konflikty międzynarodowe

Slajdy z tezami wykładu

S. Koziej, Bezpieczeństwo Polski w warunkach nowej, hybrydowej zimnej wojny między Rosją i Zachodem

Slajdy z tezami wykładu

S. Koziej, Bezpieczeństwo Polski w warunkach nowej zimnej wojny między Rosją i Zachodem

Slajdy z tezami wykładu

Interesy narodowe jako podstawa strategii bezpieczeństwa państwa oraz główne kryterium akceptacji strategii sojuszniczych

Tezy referatu konferencyjnego. Konferencja: Polskie interesy narodowe, Machnice k/Trzebnicy, 27-28.09.2018r.

S. Koziej, Ewolucja obronności III Rzeczypospolitej (referat na konferencji: Ewolucja pozycji i roli międzynarodowej Rzeczypospolitej Polskiej 1918 – 2018, Uczelnia Łazarskiego 22.05.2018)

Referat konferencyjny

S. Koziej, GRUPA WYSZEHRADZKA A BEZPIECZEŃSTWO POLSKI

Referat konferencyjny, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa, 10.05.2018r.

S. Koziej, STRATEGICZNOŚĆ UNII EUROPEJSKIEJ W SPRAWACH BEZPIECZEŃSTWA

Tezy referatu podczas warsztatów eksperckich Amicus Europae/Friedrich Ebert Stiftung

S.Koziej, Wojna hybrydowa: zimna i gorąca

Tezy referatu konferencyjnego

S.Koziej, NOWA ZIMNA WOJNA MIĘDZY ROSJĄ I ZACHODEM: ZAGROŻENIA I WYZWANIA

Prezentacja tez konferencyjnych

S.Koziej, EWOLUCJA ŚRODOWISKA BEZPIECZEŃSTWA W WARUNKACH NOWEJ ZIMNEJ WOJNY, Konferencja PAN: Bezpieczeństwo Europy w dobie przesileń cywilizacyjnych, Jabłonna 19.04.2018r.

Prezentacja tez na konferencję

1 2 3 4 5 6 7