Asymetryczne działania wojenne – istota, charakter, przykłady: Александр Селиванов, Асимметрия в военном деле, HBO, 12.03.2020