Geostrategiczne problemy bezpieczeństwa: „PARAMETERS”, Summer 2020