M. Depczyński, L. Elak, Rosyjska sztuka operacyjna w zarysie, Warszawa 2020