Najnowsze pozycje literatury z dziedziny bezpieczeństwa

S. Koziej, STUDIA O BEZPIECZEŃSTWIE: o bezpieczeństwie narodowym i międzynarodowym w latach 2010-2015 w publikacjach i analizach szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2017

Teoria i praktyka pozimnowojennych konfliktów zbrojnych: R. Łoś, J. Regina-Zacharski, WSPÓŁCZESNE KONFLIKTY ZBROJNE, PWN, Warszawa 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24