Najnowsze pozycje literatury z dziedziny bezpieczeństwa

Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata. Wymiar ekonomiczno-społeczny, pod red. Izabeli Oleksiewicz i Kingi Stępień, Wydawnictwo Rambler, 2016. Zbiór prac szeroko naświetlających współczesne problemy bezpieczeństwa, wśród nich m.in.: S. Koziej, Kwadryga zagrożeń i wyzwań dla bezpieczeństwa europejskiego, s. 25 – 50.

Anna Antczak-Barzan, Zdzisław Śliwa, Rafał Zaniewski, WOJNA XXI WIEKU. Początki wojny „trzeciej fali”, Vizja Press&IT, Warszawa 2016

T. Aleksandrowicz, Terroryzm międzynarodowy, Wydawnictwo Akademickie i Literackie, Warszawa 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15