Najnowsze pozycje literatury z dziedziny bezpieczeństwa

O obronności europejskiej: H.-P. Bartels, A. M. Kellner, U. Optenhogel, STRATEGIC AUTONOMY and the DEFENCE of EUROPE. On the Road to a European Army?, DIETZ, Bonn 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24