Najnowsze pozycje literatury z dziedziny bezpieczeństwa

O przyszłości determinowanej przez roboty, sztuczną inteligencję, technologię cyfrową …: A. Ross, The Industries of the Future, Simon&Schuster, London 2017

Studium o teorii strategii, jej głównych elementach i przyszłości: C. S. Gray, The Future of Strategy, Polity Press, 2016

L. F. Korzeniowski, PODSTAWY NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE, Difin, Warszawa 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24