Najnowsze pozycje literatury z dziedziny bezpieczeństwa

J. Ćwieluch, M. Różański, Dlaczego przegramy wojnę z Rosją, ZNAK Horyzont, Kraków 2018

Krótka historia i scenariusze: J. Kleer, M. Kleiber, Dokąd zmierza Europa, Raport, PAN, Warszawa 2018

O wojnach przyszłości: B. Polikarpow, E. Polikarpowa, Wojna buduszczego. Ot rakiety „Sarmat” do wirtualnogo protiwostojanija, Algoritm, Moskwa 2015

W. Kitler, Organizacja bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Aspekty ustrojowe, prawno-administracyjne i systemowe, Wyd. Adam Mardzałek, Toruń 2018

O wielkiej strategii: teoria i przykłady praktyczne: P. Layton, Grand Strategy, 2018

K. Korzecki (red. nauk.), K. Meszyński, J. Sztanc, Planowanie obronne w państwie, Cz. I, SAN, Łódź 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24