Najnowsze pozycje literatury z dziedziny bezpieczeństwa

M. Trebin, Vojny XXI wieka, Moskva, Minsk 2005

J. L. Gaddis, On Grand Strategy, Penguin Books, 2018

Bezpieczeństwo militarne i pozamilitarne w regionie UE – NATO, red. I. Oleksiewicz, A. Woźny, Rambler Press, Warszawa 2018

R. Sikorski, Polska może być lepsza. Kulisy polskiej dyplomacji, ZNAK Horyzont, Kraków 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24