Najnowsze pozycje literatury z dziedziny bezpieczeństwa

L. F. Korzeniowski, PODSTAWY NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE, Difin, Warszawa 2017

TOMASZ PAWŁUSZKO, Wstęp do metodologii badań politologicznych, Skrypt akademicki, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Częstochowa 2013

Konstytucyjny spór o granice zmian organizacji i zasad działnia Trybunału Konstytucyjnego (czerwiec 2015 – marzec 2016), red. nauk. P. Radziewicz, P. Tuleja, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14