O chińskich i rosyjskich operacjach hybrydowych (politycznych działaniach wojennych) i przeciwdziałaniu im – część II – przykłady operacji