O konfrontacji wielkomocarstwowej, PRISM Vol. 8, No. 4 (June 2020)