O planowaniu obronnym w NATO (słabości rozwiązania równego dla wszystkich 2% PKB wydatków obronnych): ’Burden-sharing’ and the 2 percent of GDP Solution: A Study in Military Absurdity, Anthony H. Cordesman, Burke Chair in Strategy, With the Assistance of Max Molot, CSIS 2019