Alternatywna strategia bezpieczeństwa USA – bezpieczniejsza Ameryka za mniejsze pieniądze: Sustainable Defense: More Security, Less Spending, Final Report of the Sustainable Defense Task Force of The Center for International Policy, June, 2019