Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2020