O chińskich i rosyjskich operacjach hybrydowych (politycznych działaniach wojennych) i przeciwdziałaniu im – część I: WINNING WITHOUT FIGHTING: CHINESE AND RUSSIAN POLITICAL WARFARE. CAMPAIGNS AND HOW THE WEST CAN PREVAIL, VOLUME I, ROSS BABBAGE WITH A CHAPTER CONTRIBUTED BY THOMAS G. MAHNKEN AND GILLIAN EVANS, CSBA 2019