AEROKLUBY w OT?

Sporo zamieszania spowodowała wypowiedź MON o wykorzystaniu aeroklubów do wsparcia wojsk OT. Pojawiły się wręcz interpretacje o włączeniu aeroklubów do wojsk OT. To nieporozumienie. Aeroklub Polski – tak jak inne społeczne organizacje o proobronnymi charakterze ich działalności – mogą i powinny być włączone w system bezpieczeństwa narodowego, a zwłaszcza do programów przygotowań obronnych i wsparcia reagowania kryzysowego. W czasie pokoju zadania te mogą wykonywać jako finansowane w ramach współpracy z organami państwa odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, jak MON, MSW, agencje bezpieczeństwa itp. Na czas kryzysu, zagrożenia i wojny mogą być także uwzględniane w stosownych planach operacyjnych, zwłaszcza na rzecz obrony cywilnej (ochrony ludności), włącznie z ewentualnością ich militaryzacji.  Aerokluby oczywiście nie mogą być formacjami wojsk OT. Poszczególni ich członkowie, po przeszkoleniu, złożeniu przysięgi i otrzymaniu przydziałów kryzysowych/mobilizacyjnych, mogą być oczywiście żołnierzami rezerwy w poszczególnych formacjach Ot