Komentarz, 26.04.2017r.: Klasy mundurowe

Klasy mundurowe w szkołach średnich to dobra kontynuacja planów poprzedniego rządu. Generalnie ta koncepcja to dobra forma:

a) selekcji kandydatów do służby wojskowej,

b) przygotowania ochotniczych zasobów  rezerw mobilizacyjnych dla całych sił zbrojnych na wypadek wojny,

c) powszechnej edukacji społecznej na rzecz bezpieczeństwa narodowego.

Istnieje jednak też ryzyko w postaci mozliwości zindoktrynowania ideologicznego i partyjnego programów edukacyjnych w takich klasach, które wynika z dotychczasowej praktyki obecnego obozu rządzącego. Należy więc tego pilnować.