B. Balcerowicz: Pokój i „nie-pokój”, Warszawa 2002

Balcerowicz, Siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2006

Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku (red. naukowa R. Jakubczak, J.Flis), BELLONA, Warszawa 2006

S. Biscop, The European Security Strategy. Implementing a Distinctive Approach to Security, Royal Institute for International Relations, Brussels 2004

Z. Brzeziński, Wybór, dominacja czy przywództwo, Kraków 2004

C. Clausewitz, O wojnie, Lublin 1995

A. Dawidczyk, J. Gryz, S. Koziej, Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem (teoria – praktyka – dydaktyka), WSH-E, Łódź 2006

European defence. A proposals for a White Paper, EU Institute for Security Studies, Paris 2004

Ch. Ferguson, W. C. Porter, The four faces of nuclear terrorism, Monterey 2004

Historia sztuki wojennej. Od starożytności do czasów współczesnych (po red. G. Parkera), KiW, Warszawa 2008

M. Howard, Wojna w dziejach Europy, Wrocław 1990

P. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Warszawa 1997

C. Jean, Geopolityka, Ossolineum, Wrocław 2003

R. Kagan, Potęga i raj. Ameryka i Europa w nowym porządku świata, Warszawa 2003

J. Keegan, Historia wojen, Warszawa 1999

Ksenofont, Cyrus Wielki. Sztuka zwyciężania, BELLONA, Warszawa 200

S. Koziej, Między piekłem a rajem: Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Toruń 2006

S. Koziej, Strategiczne problemy bezpieczeństwa globalnego i euroatlantyckiego, AON, Warszawa 2005

S. Koziej, Teoria sztuki wojennej, Bellona, Warszawa 1993

R. Kuźniar, Polityka i siła, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2005

B. H. Liddel Hart, Strategia. Działania pośrednie, Warszawa 1959

N. Machiavelli, O sztuce wojny, Wydawnictwo ALETHEIA, Warszawa 2008

Mapping the Global Future, Report of the National Intelligence Council’s 2020 Project, Washington 2004

Między polityką a strategią (pod red. R. Kuźniara). Warszawa 1994

1 2 3