K. Mingst, Podstawy stosunków miedzynarodowych, PWN, Warszawa2006

A more secure world: Our shared responsiblity, Report of the High-level Panel on Threats, Challenges and Change, United Nations, 2004

H. Munkler, Wojny naszych czasów, Kraków 2004

Sun Tzu, Sztuka wojny. Warszawa 1994

A. i H. Toffler, Wojna i antywojna. Warszawa 1997

Tukidydes, Wojna peloponeska, Czytelnik, Warszawa 1988

U.S. Army War College Guide to National Security Issues. Volume 1: Theory of War and Strategy, Volume 2: National Security Policy and Strategy, Carlisle, June 2008

R. Zięba, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2004

Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie (red. naukowa R. Zięba), WAiP, Warszawa 2007

System reagowania kryzysowego (red. naukowa – J. Gryz, W. Kitler), Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007

M. Madej, Zagrozenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego, PISM, Warszawa 2007

Aerokluby w OT?

KOMENTARZ 30/06/2016: W nowej strategii UE brakuje oceny środowiska bezpieczeństwa

1 2 3