Najnowsze pozycje literatury z dziedziny bezpieczeństwa

Encyklopedia Bezpieczeństwa Narodowego, red. nauk. J. Itrich-Drabarek, A. Misiuk, Sz. Mitkow, P. Bryczek-Wróbel, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2023

H. Kissinger, Leadership. Six Studies in World Strategy, Allen Lane, 2022

W. Repetowicz, Etnosektarianizm i trybalizm w Iraku. Bezpieczeństwo a tożsamość, Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa, 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70