Najnowsze pozycje literatury z dziedziny bezpieczeństwa

POLSKIE INTERESY NARODOWE, red. nauk. M. Kulczycki, M. Wiatr, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2022. W tym mój tekst: S. Koziej, Interesy narodowe jako podstawa strategii bezpieczeństwa narodowego oraz kryterium akceptacji strategii sojuszniczych, s. 25 -,42.

Przegląd operacji dezinformacyjnych w ostatnich 100 latach: T. Rid, Wojna informacyjna, Bellona, Warszawa 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71