Najnowsze pozycje literatury z dziedziny bezpieczeństwa

J. J. Mearsheimer, Wielkie złudzenia. Liberalne marzenia a rzeczywistość międzynarodowa, TAiWPN Universitas, Kraków 2021

T. Korablin, Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa strategii NATO. Od Traktatu Północnoatlantyckiego do refleksji strategicznej trzeciej dekady XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2022

J. L. Gaddis, Geniusze strategii, Wydawnictwo RM, Warszawa 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71