Najnowsze pozycje literatury z dziedziny bezpieczeństwa

J. J. Mearsheimer, Wielkie złudzenia. Liberalne marzenia a rzeczywistość międzynarodowa, TAiWPN Universitas, Kraków 2021

T. Korablin, Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa strategii NATO. Od Traktatu Północnoatlantyckiego do refleksji strategicznej trzeciej dekady XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2022

J. L. Gaddis, Geniusze strategii, Wydawnictwo RM, Warszawa 2022

Polityka zagraniczna Polski w latach 1989 – 2020, pod red. A. Chojana, Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2021

R. Kupiecki. F. Bryjka, T. Chłoń, Dezinformacja międzynarodowa. Pojęcie, rozpoznanie, przeciwdziałanie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71