Najnowsze pozycje literatury z dziedziny bezpieczeństwa

Polityka zagraniczna Polski w latach 1989 – 2020, pod red. A. Chojana, Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2021

R. Kupiecki. F. Bryjka, T. Chłoń, Dezinformacja międzynarodowa. Pojęcie, rozpoznanie, przeciwdziałanie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2022

Rocznik Strategiczny 2021/22, t. 27, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71