Najnowsze pozycje literatury z dziedziny bezpieczeństwa

POLSKIE INTERESY NARODOWE, Redakcja Marek Kulczycki, Mariusz Wiatr, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2022

R. Kuźniar, Zmierzch liberalnego porządku międzynarodowego 2011-2021, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2022

E. Ludendorff, Wojna totalna, Bellona, Warszawa 2022

M. Banasik, Rywalizacja, presja i agresja Federacji Rosyjskiej. Konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego, DIFIN, Warszawa 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71