Najnowsze pozycje literatury z dziedziny bezpieczeństwa

M. Budzisz, Wszystko jest wojną. Rosyjska kultura strategiczna, Zona Zero, Warszawa 2021

V. Kvint, Teoretyczne i metodologiczne podstawy strategii, Wydawnictwo Poznanie, Warszawa 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62