Najnowsze pozycje literatury z dziedziny bezpieczeństwa

F. Bryjka, Wojny zastępcze, PISM, Warszawa 2021

Robert Kupiecki, Tomasz Chłoń, Filip Bryjka, Krzysztof Kozłowski, Jan Misiuna, Justyna Podemska, Piotr Podemski, PLATFORMA PRZECIWDZIAŁANIA DEZINFORMACJI – BUDOWANIE ODPORNOŚCI SPOŁECZNEJ. BADANIA I EDUKACJA, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2021

A. Dawidczyk, Analiza strategiczna w dziedzinie bezpieczeństwa pastwa. Wybrane metody, DIFIN, Warszawa 2020

I. Oleksiewicz, Ochrona cyberprzestrzeni Unii Europejskiej. Polityka, strategia, prawo, PWN, Warszawa 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71