Najnowsze pozycje literatury z dziedziny bezpieczeństwa

Robert Kupiecki, Tomasz Chłoń, Filip Bryjka, Krzysztof Kozłowski, Jan Misiuna, Justyna Podemska, Piotr Podemski, PLATFORMA PRZECIWDZIAŁANIA DEZINFORMACJI – BUDOWANIE ODPORNOŚCI SPOŁECZNEJ. BADANIA I EDUKACJA, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2021

A. Dawidczyk, Analiza strategiczna w dziedzinie bezpieczeństwa pastwa. Wybrane metody, DIFIN, Warszawa 2020

I. Oleksiewicz, Ochrona cyberprzestrzeni Unii Europejskiej. Polityka, strategia, prawo, PWN, Warszawa 2021

M. Budzisz, Wszystko jest wojną. Rosyjska kultura strategiczna, Zona Zero, Warszawa 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71