Najnowsze pozycje literatury z dziedziny bezpieczeństwa

S. Koziej, Neozimnowojenny charakter konfrontacji Rosji z Zachodem: istota i treść nowej zimnej wojny wydanej Zachodowi przez Rosję w drugiej dekadzie XXI wieku, [w:] Rywalizacja Federacji Rosyjskiej na arenie międzynarodowej i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa, red. nauk. M. Banasik, Difin, Warszawa 2020

S. Koziej, Hybrydowa zimna wojna między Rosją i NATO, [w:] Zagrożenia bezpieczeństwa we współczesnym świecie, red. nauk. I Oleksiewicz, M. Lorek, J. Puacz-Olszewska, W. Lewicki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71