Najnowsze pozycje literatury z dziedziny bezpieczeństwa

Dobre studium, dla badaczy, wykładowców akademickich i studentów studiów strategicznych: M. Banasik, Planowanie strategiczne bezpieczeństwa narodowego. Wybrane problemy, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41