Najnowsze pozycje literatury z dziedziny bezpieczeństwa

J. Bartosiak, PACYFIK I EURAZJA. O WOJNIE, Warszawa 2016

R. Kaszubski, D.Romańczuk, KSIĘGA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA CIĄGŁOSCIĄ DZIAŁANIA, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

M. Pietraś, K.A. Wojtaszczyk, POLSKA W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO, Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Swiecie Współczesnym, Instytut Europeistyki UW, Warszawa 2016

Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata. Wymiar ekonomiczno-społeczny, pod red. Izabeli Oleksiewicz i Kingi Stępień, Wydawnictwo Rambler, 2016. Zbiór prac szeroko naświetlających współczesne problemy bezpieczeństwa, wśród nich m.in.: S. Koziej, Kwadryga zagrożeń i wyzwań dla bezpieczeństwa europejskiego, s. 25 – 50.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51