Najnowsze pozycje literatury z dziedziny bezpieczeństwa

Studium o teorii strategii, jej głównych elementach i przyszłości: C. S. Gray, The Future of Strategy, Polity Press, 2016

L. F. Korzeniowski, PODSTAWY NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE, Difin, Warszawa 2017

TOMASZ PAWŁUSZKO, Wstęp do metodologii badań politologicznych, Skrypt akademicki, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Częstochowa 2013

Konstytucyjny spór o granice zmian organizacji i zasad działnia Trybunału Konstytucyjnego (czerwiec 2015 – marzec 2016), red. nauk. P. Radziewicz, P. Tuleja, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62