Najnowsze pozycje literatury z dziedziny bezpieczeństwa

M. Wrzosek, Wojny przyszłości. Doktryna, technika, operacje militarne, FRONDA, Warszawa 2018

O autonomii strategicznej UE: H.-P. Bartels, A.M. Kellner, U. Optenhogel, Strategic Autonomy and the Defence of Europe. On the Road to a European Army?, Dietz, 2017

R. H. Latiff, Wojna przyszłości. W obliczu nowego globalnego pola bitwy, PWN, Warszawa 2018

T. A. Kisielewski, Przesmyk Suwalski. Rosja kontra NATO, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2017

K. Domeracki, Hezbollah i jego wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe, Difin, Warszawa 2018

Różne ciekawe aspekty rozwoju i użycia dronów: R. Nahirny, A. Kil, M. Zamorska, Czego pragną drony?, Wydawnictwo Naukowe Katedra , Gdańsk 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71