Najnowsze pozycje literatury z dziedziny bezpieczeństwa

PODSTAWOWE KATEGORIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO, pod red. A. Żukowskiego, M. Hartlińskiego, W.T. Modzelewskiego, J. Więcławskiego, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2015

M. Lakomy, Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar rywalizacji i współpracy państw, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015

M. Kleiber, Mądra Polska, IPPTP PAN, Warszawa 2015

S. Sulowski (red. naukowa), Tożsamość nauk o bezpieczeństwie, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2015

J. Kleer, M. Kleiber, Zagrożenia globalne barierami rozwoju, PAN, Warszawa 2015

R. Kupiecki, Obrona przeciwrakietowa w polskiej perspektywie, PISM, Warszawa 2015

Lars-Erik Lundin, The EU and Security, A Handbook for Practitioners, SANTERUS, 2015

B. R. Posen, Restraint. A new Foundation for U.S. Grand Strategy, Cornell University Press, 2014

B. Heuser, The Evolution of Strategy, Thinking War fromAntiquity to the Present, Cambridge University Press, 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62