Najnowsze pozycje literatury z dziedziny bezpieczeństwa

O wojnach okresu pozimnowojennego (Zatoka Perska, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Afganistan, Irak, Libia) – przebieg, rezultaty, wnioski w kontekście strategicznym, prawnym i wojskowym: Wojny Zachodu. Interwencje zbrojne państw zachodnich po zimnej wojnie, red. naukowa M. Madej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2017

Dobre studium, dla badaczy, wykładowców akademickich i studentów studiów strategicznych: M. Banasik, Planowanie strategiczne bezpieczeństwa narodowego. Wybrane problemy, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71