Najnowsze pozycje literatury z dziedziny bezpieczeństwa

M. Kleiber, Mądra Polska, IPPTP PAN, Warszawa 2015

S. Sulowski (red. naukowa), Tożsamość nauk o bezpieczeństwie, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2015

J. Kleer, M. Kleiber, Zagrożenia globalne barierami rozwoju, PAN, Warszawa 2015

R. Kupiecki, Obrona przeciwrakietowa w polskiej perspektywie, PISM, Warszawa 2015

Lars-Erik Lundin, The EU and Security, A Handbook for Practitioners, SANTERUS, 2015

B. R. Posen, Restraint. A new Foundation for U.S. Grand Strategy, Cornell University Press, 2014

B. Heuser, The Evolution of Strategy, Thinking War fromAntiquity to the Present, Cambridge University Press, 2010

T. M. Nichols, No Use, Nuclear Weapons and U.S. National Security, University of Pensylvania Press, Philadelphia, 2014 O roli broni nuklearnej w strategii bezpieczeństwa narodowego USA, ze szczególnym uwzględnieniem okresu pozimnowojennego, ale jeszcze przed strategicznym zwrotem Rosji w stosunkach z Zachodem wykonanym podczas wojny z Ukrainą.

F. Fukuyama, Political Order and Political Decay: from the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy, New York 2014(obowiązkowy podręcznik dla studentów stosunków międzynarodowych, może byc pomocniczy na studiach bezpieczeństwa narodowego)

The Handbook of Global Security Policy, Edited by M. Kaldor and I. Rangelov, WILEY BLACKWELL 2014

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO, Warszawa 2014

T. G. Mahnken, Competitive Strategies for the 21st Century. Theory, History, and Practise, Stanford University Press 2012

J. Barcik, Dyplomacja w systemie bezpieczeństwa narodowego, Wrocław 2014.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70