Najnowsze pozycje literatury z dziedziny bezpieczeństwa

Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata. Wymiar ekonomiczno-społeczny, pod red. Izabeli Oleksiewicz i Kingi Stępień, Wydawnictwo Rambler, 2016. Zbiór prac szeroko naświetlających współczesne problemy bezpieczeństwa, wśród nich m.in.: S. Koziej, Kwadryga zagrożeń i wyzwań dla bezpieczeństwa europejskiego, s. 25 – 50.

Anna Antczak-Barzan, Zdzisław Śliwa, Rafał Zaniewski, WOJNA XXI WIEKU. Początki wojny „trzeciej fali”, Vizja Press&IT, Warszawa 2016

T. Aleksandrowicz, Terroryzm międzynarodowy, Wydawnictwo Akademickie i Literackie, Warszawa 2015

PODSTAWOWE KATEGORIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO, pod red. A. Żukowskiego, M. Hartlińskiego, W.T. Modzelewskiego, J. Więcławskiego, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71