Najnowsze pozycje literatury z dziedziny bezpieczeństwa

T. A. Aleksandrowicz, Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych. Aspekty metodologiczne, DIFIN, Warszawa 2022

J. J. Mearsheimer, Wielkie złudzenia. Liberalne marzenia a rzeczywistość międzynarodowa, TAiWPN Universitas, Kraków 2021

T. Korablin, Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa strategii NATO. Od Traktatu Północnoatlantyckiego do refleksji strategicznej trzeciej dekady XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62