Najnowsze pozycje literatury z dziedziny bezpieczeństwa

M. Kleiber, Mądra Polska, IPPTP PAN, Warszawa 2015

S. Sulowski (red. naukowa), Tożsamość nauk o bezpieczeństwie, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2015

J. Kleer, M. Kleiber, Zagrożenia globalne barierami rozwoju, PAN, Warszawa 2015

R. Kupiecki, Obrona przeciwrakietowa w polskiej perspektywie, PISM, Warszawa 2015

Lars-Erik Lundin, The EU and Security, A Handbook for Practitioners, SANTERUS, 2015

B. R. Posen, Restraint. A new Foundation for U.S. Grand Strategy, Cornell University Press, 2014

B. Heuser, The Evolution of Strategy, Thinking War fromAntiquity to the Present, Cambridge University Press, 2010

T. M. Nichols, No Use, Nuclear Weapons and U.S. National Security, University of Pensylvania Press, Philadelphia, 2014 O roli broni nuklearnej w strategii bezpieczeństwa narodowego USA, ze szczególnym uwzględnieniem okresu pozimnowojennego, ale jeszcze przed strategicznym zwrotem Rosji w stosunkach z Zachodem wykonanym podczas wojny z Ukrainą.

F. Fukuyama, Political Order and Political Decay: from the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy, New York 2014(obowiązkowy podręcznik dla studentów stosunków międzynarodowych, może byc pomocniczy na studiach bezpieczeństwa narodowego)

The Handbook of Global Security Policy, Edited by M. Kaldor and I. Rangelov, WILEY BLACKWELL 2014

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO, Warszawa 2014

T. G. Mahnken, Competitive Strategies for the 21st Century. Theory, History, and Practise, Stanford University Press 2012

J. Barcik, Dyplomacja w systemie bezpieczeństwa narodowego, Wrocław 2014.

Ch. Coker, Can War be Eliminated?, POLITY PRESS, Cambridge 2014.

Handbook of Peace and Conflict Studies, Edited by Ch. Webel and J. Galtung, Routledge 2007

H. Kissinger, World Order. Reflections on the Charakter of Nations and the Course of History, Penguin Press 2014

A. Ciupiński, Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej. Geneza. Rozwój. Funkcjonowanie, Difin, Warszawa 2013

Routledge Handbook of Research Methods in Military Studies, Ed. by J. Soeters, P. M. Shields, S. Rietjens, Routledge, New York 2014 [dość szczegółowe metody badań w wojskowości]

Globalnaja pieriestrojka, pod red.A.A. Dynkina, N.I. Ivanovoj, Moskva 2014 [co sądzą rosyjscy analitycy o zmianach w globalnym środowisku bezpieczeństwa. W miarę całosciowe, choć bez ekstra nowości, ujęcie, wymiary: ekonomiczny, polityczny i militarny]

D. M. Snow, National Security for a New Era, Fifth Edition, PEARSON 2014

T. R. Aleksandrowicz, Świat w sieci. Państwa, społeczeństwa, ludzie. W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego, DIFIN, Warszawa 2014

Bezpieczeństwo Polski. Współczesne wyzwania, pod red. S. Wojciechowskiego i A. Potyrały, DIFIN, Warszawa 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71