Najnowsze pozycje literatury z dziedziny bezpieczeństwa

M. Lakomy, Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar rywalizacji i współpracy państw, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015

M. Kleiber, Mądra Polska, IPPTP PAN, Warszawa 2015

S. Sulowski (red. naukowa), Tożsamość nauk o bezpieczeństwie, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2015

J. Kleer, M. Kleiber, Zagrożenia globalne barierami rozwoju, PAN, Warszawa 2015

R. Kupiecki, Obrona przeciwrakietowa w polskiej perspektywie, PISM, Warszawa 2015

Lars-Erik Lundin, The EU and Security, A Handbook for Practitioners, SANTERUS, 2015

B. R. Posen, Restraint. A new Foundation for U.S. Grand Strategy, Cornell University Press, 2014

B. Heuser, The Evolution of Strategy, Thinking War fromAntiquity to the Present, Cambridge University Press, 2010

T. M. Nichols, No Use, Nuclear Weapons and U.S. National Security, University of Pensylvania Press, Philadelphia, 2014 O roli broni nuklearnej w strategii bezpieczeństwa narodowego USA, ze szczególnym uwzględnieniem okresu pozimnowojennego, ale jeszcze przed strategicznym zwrotem Rosji w stosunkach z Zachodem wykonanym podczas wojny z Ukrainą.

F. Fukuyama, Political Order and Political Decay: from the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy, New York 2014(obowiązkowy podręcznik dla studentów stosunków międzynarodowych, może byc pomocniczy na studiach bezpieczeństwa narodowego)

The Handbook of Global Security Policy, Edited by M. Kaldor and I. Rangelov, WILEY BLACKWELL 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71