Najnowsze pozycje literatury z dziedziny bezpieczeństwa

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO, Warszawa 2014

T. G. Mahnken, Competitive Strategies for the 21st Century. Theory, History, and Practise, Stanford University Press 2012

J. Barcik, Dyplomacja w systemie bezpieczeństwa narodowego, Wrocław 2014.

Ch. Coker, Can War be Eliminated?, POLITY PRESS, Cambridge 2014.

Handbook of Peace and Conflict Studies, Edited by Ch. Webel and J. Galtung, Routledge 2007

H. Kissinger, World Order. Reflections on the Charakter of Nations and the Course of History, Penguin Press 2014

A. Ciupiński, Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej. Geneza. Rozwój. Funkcjonowanie, Difin, Warszawa 2013

Routledge Handbook of Research Methods in Military Studies, Ed. by J. Soeters, P. M. Shields, S. Rietjens, Routledge, New York 2014 [dość szczegółowe metody badań w wojskowości]

Globalnaja pieriestrojka, pod red.A.A. Dynkina, N.I. Ivanovoj, Moskva 2014 [co sądzą rosyjscy analitycy o zmianach w globalnym środowisku bezpieczeństwa. W miarę całosciowe, choć bez ekstra nowości, ujęcie, wymiary: ekonomiczny, polityczny i militarny]

D. M. Snow, National Security for a New Era, Fifth Edition, PEARSON 2014

T. R. Aleksandrowicz, Świat w sieci. Państwa, społeczeństwa, ludzie. W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego, DIFIN, Warszawa 2014

Bezpieczeństwo Polski. Współczesne wyzwania, pod red. S. Wojciechowskiego i A. Potyrały, DIFIN, Warszawa 2014

J. W. Davis, Psychology, Strategy and Conflict, Routledge 2013

Bezpieczeństwo osób podlegajacych ustawowo ochronie wobec zagrożeń XXI wieku, red. nauk. P. Bogdalski, J. Cymerski, K. Jałoszyński, Szczytno 2014

P. Buhler: O potędze w XXI wieku, WA DIALOG, Warszawa 2014

J. Gierszewski: Bezpieczeństwo społeczne, Difin, Warszawa 2013

Conflict and Cooperation in Cyberspace. The Challenge to National Security, Edited by P. A. Yannakogeorgosand A. B. Lowther, Taylor and Francis Group 2014

Strategic Studies. A Reader (second edition), edited by T.G. Mahnken and J. A. Maiolo, Routledge 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71