Najnowsze pozycje literatury z dziedziny bezpieczeństwa

J. L. Gaddis, Geniusze strategii, Wydawnictwo RM, Warszawa 2022

Polityka zagraniczna Polski w latach 1989 – 2020, pod red. A. Chojana, Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2021

R. Kupiecki. F. Bryjka, T. Chłoń, Dezinformacja międzynarodowa. Pojęcie, rozpoznanie, przeciwdziałanie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62