Projekt Doktryny bezpieczeństwa informacyjnego RP

W związku z eskalacją zagrożeń hybrydowych, w tym o charakterze informacyjnym, jak propaganda, dezinformacja czy psychologiczne zastraszanie ze strony obcych państw i aktorów niepaństwowych (np. organizacji terrorystycznych), Biuro Bezpieczeństwa Narodowego rozpoczęło prace nad polską Doktryną bezpieczeństwa informacyjnego.

Kwestia opracowania dokumentu, przygotowywanego na polecenie Prezydenta RP, była m.in. tematem posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, jakie odbyło się 18 lutego br.

Przy opracowywaniu Doktryny BBN korzysta z doświadczeń z dotychczasowej współpracy ze środowiskami niezależnych ekspertów. W konsultacjach biorą udział zarówno przedstawiciele służb i właściwych instytucje państwa, jak i uczelni oraz pozarządowych ośrodków analitycznych.

Rekomendacje i oceny zawarte w Doktrynie – mającej mieć charakter dokumentu wykonawczego do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP – powinny stać się podstawą do koordynacji działań państwa, sektora prywatnego i obywateli wobec zagrożeń informacyjnych.

Z uwagi na charakter poruszanego problemu, odnoszącego się też do takich wartości jak wolność słowa, niezależność mediów i prywatność obywateli, a także dla zachowania możliwej jawność prowadzonych działań Biuro Bezpieczeństwa Narodowego publikuje obecny stan prac nad dokumentem.

Prace nad Doktryną powinny być kontynuowane. Przewiduje się także, że mogłaby zostać ona przyjęta do końca roku.

ZOBACZ DOKUMENT