Publikacje

Współdziałanie NATO i UE z perspektywy polskiego interesu narodowego

Bilans pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, red. J. M. Fiszer, ISP PAN, Warszawa 2011

Uczelniane męki (Wywiad)

POLSKA ZBROJNA

Szef BBN o reformie szkolnictwa wojskowego

PRZEGLĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, nr 56/57, Marzec 2011; s. 15 – 16

Przeprowadzamy audyt bezpieczeństwa (rozmowa)

PRZEGLĄD OBRONY CYWILNEJ, 2011, nr 2,

Do ocieplenia trzeba dwojga (wywiad)

SUPER-EXPRESS

Wokół bezpieczeństwa narodowego

GŁOS WETERANA I REZERWISTY, nr 1, s. 3 – 4

Główne wyzwania strategiczne wobec NATO

NATO w pozimnowojennym środowisku (nie)bezpieczeństwa, red. M. Pietraś, J. Olchowski, UMCS, Lublin 2011; s. 17 - 23

Polityka obronna a bezpieczeństwo Polski w latach 1989 – 2009: od ubezwłasnowolnienia do pełnej podmiotowości strategicznej

Quo vadis Polonia?. W drodze do demokratycznego państwa prawa. Polska 1989 – 2009; Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2010; s. 791 - 833

Nowa koncepcja strategiczna NATO a Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa narodowego

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, BBN, Warszawa 2010; nr 14 – 16, s. 11 – 14

Polskie interesy bezpieczeństwa w NATO i UE

Polska racja stanu, Collegium Civitas, Warszawa 2010, s. 125 – 140

Spór, którego nie ma

RZECZPOSPOLITA

Bezpieczeństwo narodowe priorytetem BBN, Rozmowa

ARMIA, Listopad 2010

Co ma wspólnego zatrucie pokarmowe żołnierzy GROM z bezpieczeństwem,

WIRTUALNA POLSKA

Perspektywy unijnej polityki bezpieczeństwa, Rozmowa

MONITOR EUROPEJSKI, Październik 2010; s. 58 - 61

Potrzeba reform, Rozmowa

NOWA TECHNIKA WOJSKOWA, październik 2010, s. 12 – 13

Strategia przyda się w kraju (rozmowa)

DZIENNIK POLSKI

Śmierć oficerów

Newsweek, Wydanie specjalne

1 60 61 62 63 64 65 66 67