Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP

5 listopada 2014 r. Prezydent Bronisław Komorowski zatwierdził Strategię Bezpieczeństwa Narodowego RP. Strategia jest najważniejszym dokumentem dotyczącym bezpieczeństwa i obronności państwa.

– To istotny dokument wyznaczający zmiany i kierunki działania ważne z punktu widzenia sytuacji, w której się znaleźliśmy jako państwo, naród, ze względu na zmienioną sytuację w środowisku bezpieczeństwa na wschód od Polski, na wschód od NATO, na wschód od UE – powiedział prezydent podczas środowej uroczystości w Belwederze.

Zaznaczył, że dokument jest jawny, wyznacza główne kierunki zmian zachodzących w strategii bezpieczeństwa narodowego. Jak dodał, dokument obejmuje kierunki ważne dla sił zbrojnych, ale także ważne dla innych elementów współdecydujących o zdolności obronnej państwa polskiego.

Prezydent wyraził zadowolenie z obecności na uroczystości przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów. – Jestem pewny, że wspólnym wysiłkiem zadbamy o to, aby ta Strategia została wdrożona w życie z jak największą skutecznością – powiedział.

Bronisław Komorowski podkreślił, że zatwierdzenie Strategii to pewien etap pracy, teraz – zapowiedział – będą wydawane kolejne dokumenty, podejmowane kolejne decyzje dotyczące rozwoju sił zbrojnych, systemu obronnego, bezpieczeństwa, a jednym z nich będzie tajna Dyrektywa Obronna.

– Te wszystkie prace trwają, bo wspólnie wyciągamy wnioski z tego, co się zmieniło na gorsze, na wschód od Polski, gdzie pojawił się nie tylko obszar niestabilności, ale i obszar, w którym widać, że nastąpiły zmiany złe, nietymczasowe, ale – jak wszystko wskazuje – trwałe, które pogarszają stan bezpieczeństwa na wschód od naszej granicy – mówił Bronisław Komorowski.

Prezydent wskazywał, że jednym z elementów, które współtworzą większe albo mniejsze bezpieczeństwo Polski jest zdolność współdziałania w tym obszarze. – Ta zdolność musi obejmować najwyższe organy władzy państwowej – i tak się dzieje w relacjach między prezydentem, a rządem i parlamentem. Tak się powinno dziać także w odniesieniu do innych elementów współorganizujących życie społeczne i narodowe – zaznaczył.

Bronisław Komorowski zaznaczył, że obecnie będzie uzupełniany trwający już proces głębokiego unowocześniania sił zbrojnych, wzrostu siły państwa polskiego i jego sił zbrojnych.

Strategia opisuje interesy narodowe i definiuje główne cele Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie bezpieczeństwa. Zawarte są w niej również najważniejsze kierunki działań prowadzących do osiągania tych celów.

Strategia w sposób całościowy ujmuje zagadnienia bezpieczeństwa narodowego oraz wskazuje optymalne sposoby wykorzystania na potrzeby bezpieczeństwa wszystkich zasobów pozostających w dyspozycji państwa w sferze obronnej, ochronnej, społecznej i gospodarczej. Za realizację jej postanowień odpowiadać będą ministrowie kierujący działami administracji rządowej, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie, organy samorządu terytorialnego oraz inne podmioty, we właściwościach których pozostają sprawy z zakresu bezpieczeństwa państwa. Zatwierdzony przez Prezydenta RP dokument zastępuje Strategię wydaną w 2007 r.

W środowej uroczystości w Belwederze wzięli udział także Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządów.

Pobierz Strategię Bezpieczeństwa Narodowego RP