Szef BBN podziękował posłom komisji obrony za merytoryczną współpracę

We wtorek 4 sierpnia br. na posiedzeniu sejmowej Komisji Obrony Narodowej przedstawiona została informacja szefów MON, MSZ i BBN na temat stanu przygotowań do szczytu NATO w Warszawie w 2016 r. Korzystając z okazji minister Stanisław Koziej podziękował też Komisji za pięć lat merytorycznej współpracy. Na zakończenie posiedzenia posłowie nagrodzili odchodzącego szefa BBN oklaskami.

Mówiąc o przygotowaniach do warszawskiego szczytu NATO szef BBN zwrócił uwagę m.in. na zasadność rozpoczęcia na szczycie dyskusji nad nową koncepcją strategiczną Sojuszu. Jak zaznaczał byłoby to uzasadnione nie tylko zmianą warunków bezpieczeństwa, ale także dziesięcioletnim cyklem aktualizacji tego typu dokumentów.

Minister S. Koziej mówił również o potrzebie zabiegania o stałą obecność sił z innych państw NATO nie tylko na terytorium Polski ale także na terytorium państw bałtyckich oraz o potrzebie dostosowania Sojuszu do nowych wyzwań związanych z agresją poniżej progu otwartej wojny. W tym kontekście minister S, Koziej odniósł się do kwestii doktryny użycia tzw. szpicy NATO. W jego opinii wskazane byłyby, aby była to doktryna rozwinięcia sił już w razie pojawienia się w symptomów zagrożenia.

Szef BBN przekazał również, że Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, w ramach przygotowań do szczytu zaplanowało m.in. spotkanie doradców ds. bezpieczeństwa narodowego i odpowiedników Szefa BBN z państw europejskich.